Samvirkets kalender

Aktiviteter i Samvirket

Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et frivilligt netværk mellem foreninger, myndigheder og ildsjæle, som mødes hvert kvartal.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
Læs mere om Samvirket 

Samvirkets ad hoc grupper

Samvirket kan nedsætte ad hoc grupper og understøtter aktiviteter og initiativer, der retter sig mod beboerne i Gellerup og Toveshøj.
Ad hoc grupperne er åbne for alle aktive i Samvirket, og kan både have korte og længerevarende indsatser som formål.
Læs mere her om ad hoc grupperne

Nyheder fra Samvirket

Nyt Nyhedsbrev fra Samvirket 
Masser af aktiviteter og nyheder 
Ny styregruppe i Samvirket 
Nyt ansøgningsskema 
Samvirket inviterede til Julemik 
Hvem skal have Samvirkets Pris 2013? 
Nyt Samvirket Aktøratlas til at hænge op